Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Priprema za
ipard

download_(2).jpg

Institut za ruralni razvoj pruža informacije o IPARD II Programu i podršku pri pripremi projekata za konkurisanje za sredstva iz ovog programa.

Pročitaj više

SUBVENCIJE I KREDITI

consulting4.jpg

Institut za ruralni razvoj pruža stručnu podršku pri pripremi dokumentacije potrebne za konkurisanje za subvencije i subvencionisane kredite kod javnih fondova, javnih institucija i komercijalnih banaka.

Pročitaj više

Izrada biznis planova

business_plan.jpg

Institut za ruralni razvoj izrađuje biznis planove za poljoprivredna gazdinstva, mala i srednja preduzeća iz oblasti agrara radi konkurisanja za kredite kod komercijalnih banaka i nekomercijalnih institucija i fondova.

Pročitaj više


Izrada projekata

download_(1).jpg

Institut za ruralni razvoj izrađuje projektne predloge za potrebe udruženja građana, jedinica lokalne samouprave, institucija, malih i srednjih preduzeća radi konkurisanja na pozive stranih i domaćih donatora.

Pročitaj više

IZRADA
ANALIZA I
STUDIJA

Institut za ruralni razvoj realizuje istraživanja i izrađuje razne vrste studija i analiza, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama u cilju definisanja problema i potencijala za razvoj ruralnih područja.

Pročitaj više

SAVETI

images_(18).jpg

Institut za ruralni razvoj pruža savetodavne usluge za poljoprivrednike,  seosko-turistička domaćinstva, mala i srednja preduzeća iz oblasti agrara, proizvođače hrane i pića.

Pročitaj više

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Powered by WebExpress